........................ขอต้อนรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนนะครับ....................... .. ...หน้าแรก......กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์.......โรงเรียนภูเขียว.........สพป.ชย.2......สพม.30.....ครูไทย ......ตรวจดูการอบรมพัฒนา ....สมุดเยี่ยม.....ติดต่อ
.....บอลลูนอากาศร้อน.....

.........โครงงานจัดทำบอลลูนอากาศร้อน

..............เด็กชนบทคงจะยากที่จะเห็นบอลลูนจริงๆ และ ยิ่งจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะได้ทำบอลลูน แต่เชื่อหรือไม่ครับว่าเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหันวิทยาของผม ได้ทำบอลลูนอากาศร้อนด้วยตนเอง เนื่องมาจากว่าผมพยายามที่จะศึกษาค้นคว้าอะไรที่แปลกๆใหม่ๆ มาให้นักเรียนของผมตามประสาครูวิทยาศาสตร์ หลังจากที่ผมได้พานักเรียนทำจรวดขวดน้ำ ทำเครื่องบินบังคับ ผมจึงมีความคิดที่จะพานักเรียนทำบอลลูนอากาศร้อนผมได้ไปอบรมการทำบอลลูนอากาศร้อนที่ศูนย์วิทยาศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา จึงได้นำความรู้ที่ได้มาเผยแพร่และอบรมให้นักเรียน


..............นักเรียนที่ผ่านการฝึกอบรมทุกคนสามารถทำบอลลูนอากาศร้อนได้ ผมได้จัดทำเป็นโครงงานการจัดทำบอลลูนอากาศร้อนและเพื่อให้ง่ายในการจัดทำบอลลูนอากาศร้อนผมจึงทำเป็นวีดีทัศน์การจัดทำบอลลูนอากาศร้อนของนักเรียน นักเรียนสนุกกับการจัดทำบอลลูนมีการแข่งขันกัน ผมคิดว่าความสามารถของเด็กชนบทกับเด็กในเมืองใหญ่ๆก็ไม่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับโอกาสของเขา ผมจึงคิดว่าถ้าหากเราสามารถที่จะศึกษาค้นคว้าหาสิ่งแปลกๆใหม่ๆมาให้กับนักเรียน เขาก็สามารถที่จะทำได้ไม่แพ้เด็กในเมืองใหญ่ๆเช่นกัน ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติโรงเรียนบ้านหันวิทยาที่ผ่านมาผมได้จัดแข่งขันการจัดทำและปล่อยบอลลูนอากาศร้อน ได้เชิญโรงเรียนประถมที่อยู่ในเขตใกล้เคียงมาร่วมแข่งขันจรวดน้ำ ซึ่งผมก็เป็นคนออกไปเผยแพร่ให้การอบรม เพื่อให้โรงเรียนประถมเข้ามาแข่งขัน ในปีหน้าผมจะออกไปเผยแพร่การทำบอลลูนอากาศร้อนและจะจัดการแข่งขันในระดับประถมศึกษาด้วยเช่นกัน


ความรู้สึกในใจที่จะพัฒนาต่อไป

..............ผมภูมิใจจริงๆ กับการเห็นแววตาของเด็กนักเรียนของผมและนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่มาทำการแข่งขันทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ที่โรงเรียนของผมแล้วทำให้ผมอยากที่จะคิดจะทำให้มาก เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาความคิดทางด้านวิทยาศาสตร์ต่อไป


ไม่มีบทความ
ไม่มีบทความ